Waarom Erf-goed.be?

Eind 2008 telde de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Vlaanderen 10.000 items. De bedoeling van deze website is het waardevol erfgoed in Vlaanderen te documenteren, in kaart te brengen en te ontsluiten via het internet. Zo hopen we niet alleen ons Vlaamse erfgoed bekender te maken bij een breed publiek, maar onrechtstreeks ook het maatschappelijke draagvlak ervoor te vergroten.

Copyright

We hebben er bewust voor gekozen om de foto’s van Erf-goed.be te beschermen met de Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel – GelijkDelen’. Zo willen we ervoor zorgen dat ook anderen de foto’s voor niet-commerciele doeleinden kunnen gebruiken, mits de naam van de fotograaf wordt vermeld. Op creativecommons.org vind je wat meer uitleg. Om juridische problemen te vermijden, vragen we dat je bij het doorsturen van je foto’s vermeldt dat deze licentie gebruikt mag worden voor je foto’s.

Bronnen

Voor de beschrijvingen van de foto’s op deze website werd beroep gedaan op een uitgebreide waaier aan publicaties en internetbronnen. We vermelden in de eerste plaats de reeks ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’, sinds kort ook beschikbaar via inventaris.vioe.be. Voor de monumenten uit West-Vlaanderen deden we geregeld een beroep op de informatie uit het provinciale tijdschrift ‘In de steigers’. Ook de meeste andere provincies brachten nuttige publicaties uit over het beschermde erfgoed. Verder dienen we ook zeker de ‘Gids voor Vlaanderen’ te vermelden. Wat internetbronnen betreft, konden we geregeld beroep doen op informatie die door gemeentelijke websites wordt aangeboden. Thematische website zoals molenechos.org en wo1.be waren ook een belangrijke bron van informatie. Ten slotte bleek ook Wikipedia vaak een interessante bron van informatie.

Erf-goed.be 2006-2015